ทุนฟรีค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – อเมริกา มูลค่า 60,000-80,000.-บาท โควตาพิเศษสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา

สมัครขอรับทุนได้ที่ : https://forms.gle/7xaojTpogHrAGNGB8