ทุนฟรีค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – อเมริกา มูลค่า 60,000-80,000.-บาท โควตาพิเศษสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP ได้จัดสรรทุน เป็นทุนสมทบค่าตั๋วเครื่องบินมูลค่า 60,000-80,000.-บาท สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี

สมัครขอรับทุนได้ที่ : https://forms.gle/7xaojTpogHrAGNGB8