ประมวลภาพกิจกรรมแนะนำโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ

วันที่ 7 มิถุนายน 2566