นักเรียนที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกาเต็มจำนวน ฟรีค่าโครงการ 400,000.-บาท

นางสาวลภัสรดา ภูษิตปกรณ์ โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล