นักเรียนแลกเปลี่ยรุ่นล่าสุด นายปาฏิหาริย์ เหลียงกอบกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

นายปาฏิหาริย์ เหลียงกอบกิจ(ริชซี่)
โรงเรียนกรุงคริสเตียน
เข้าร่วมโครงการที่เมือง Henderson รัฐ Tennessee สหรัฐอเมริกา
โรงเรียน South Side High School
เดินทางเมือ 27 กรกฎาคม 2021