นักเรียนแลกเปลี่ยรุ่นล่าสุด น.ส.ชนิตา พจนาลัย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.ชนิตา พจนาลับ(จาจ้า)
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เดินทางไปเข้าร่วมโครงการที่เมือง Converse
รัฐ Louisiana สหรัฐอเมริกา
โรงเรียน Stanley High School
เดินทางเมื่อ 29 กรกฎาคม 2021