นักเรียนแลกเปลี่ยรุ่นล่าสุด น.ส.เกศินี ชัยประสิทธิ์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

น.ส.เกศินี ชัยประสิทธิ์กุล
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
เข้าร่วมโครงการที่เมือง Eloy รัฐ Arizona สหรัฐอเมริกา
โรงเรียน Prepcoolidge
เดินทางเมื่อ 17 ก.ค. 2021