ชำระค่าโครงการฯ ด้วยบัตรเครดิต

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รับชำระค่าโครงการด้วยบัตรเครดิต ทั้งบัตรเครดิตแบบปกติ และบัตรเครดิตแบบออนไลน์ ตามเงื่อนไขที่โครงการฯ กำหนด