ผ่อนชำระค่าโครงการดอกเบี้ย 0%

องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP ร่วมกับบัตรเครดิต KTC ผ่อนชำระค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 8 เดือน ตามเงื่อนไขที่โครงการฯ กำหนด