โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP ร่วมออกบูธ ที่โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า กรุงเทพ

ตามโครงการกิจกรรมแนะนำโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน จัดโดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566

ดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก