ประมวลภาพกิจกรรมแคมป์ เตรียมความพร้อมนักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา-แคนาดา รุ่นที่ 11

24-26 มิถุนายน 2565 จ.พระนครศรีอยุธยา