องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนเอวายพีไทยแลนด์(AYP Thailand.org)

องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP Thailand เป็นหน่วยงานตัวแทนองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่คัดเลือกนักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จากทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทย เดินทางไปเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ปี

องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP Thailand เปิดดำเนินการพานักเรียนไทยเดินทางไปเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มาแล้ว 11 ปี จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ มาแล้ว 11 รุ่น ในปี 2565 กำหลังเปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นที่ 12 เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2566-2567

โดยองค์กรฯ มีทุนแลกเปลี่ยนสำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านมามีนักเรียนไทยได้รับทุนจากโครงการฯ ทุกๆ ปี