สมัครไปเรียนมัธยมศึกษาที่ประเทศแคนาดา รับฟรี ทุนสมทบค่าตั๋วเครื่องบิน 10,000.-บาท

ให้คำแนะนำด้านเรียนต่อมัธยมที่แคนาดา โดยทีมเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา(overseas education counselor) นักเรียนเก่าแคนาดา

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP พานักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นที่ 12(เข้าร่วมโครงการปี 2023-2024) เข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน ที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP ร่วมออกบูธ ที่โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า กรุงเทพ

ตามโครงการกิจกรรมแนะนำโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน จัดโดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566

ดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก

องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนเอวายพีไทยแลนด์(AYP Thailand.org)

องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP Thailand เป็นหน่วยงานตัวแทนองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่คัดเลือกนักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จากทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทย เดินทางไปเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ปี

องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP Thailand เปิดดำเนินการพานักเรียนไทยเดินทางไปเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มาแล้ว 11 ปี จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ มาแล้ว 11 รุ่น ในปี 2565 กำหลังเปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นที่ 12 เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2566-2567

โดยองค์กรฯ มีทุนแลกเปลี่ยนสำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านมามีนักเรียนไทยได้รับทุนจากโครงการฯ ทุกๆ ปี