นักเรียนแลกเปลี่ยรุ่นล่าสุด น.ส.ชนิตา พจนาลัย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.ชนิตา พจนาลับ(จาจ้า)
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เดินทางไปเข้าร่วมโครงการที่เมือง Converse
รัฐ Louisiana สหรัฐอเมริกา
โรงเรียน Stanley High School
เดินทางเมื่อ 29 กรกฎาคม 2021

นักเรียนแลกเปลี่ยรุ่นล่าสุด นายปาฏิหาริย์ เหลียงกอบกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

นายปาฏิหาริย์ เหลียงกอบกิจ(ริชซี่)
โรงเรียนกรุงคริสเตียน
เข้าร่วมโครงการที่เมือง Henderson รัฐ Tennessee สหรัฐอเมริกา
โรงเรียน South Side High School
เดินทางเมือ 27 กรกฎาคม 2021

นักเรียนแลกเปลี่ยรุ่นล่าสุด น.ส.เกศินี ชัยประสิทธิ์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

น.ส.เกศินี ชัยประสิทธิ์กุล
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
เข้าร่วมโครงการที่เมือง Eloy รัฐ Arizona สหรัฐอเมริกา
โรงเรียน Prepcoolidge
เดินทางเมื่อ 17 ก.ค. 2021