นักเรียนแลกเปลี่ยรุ่นล่าสุด นายปาฏิหาริย์ เหลียงกอบกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

นายปาฏิหาริย์ เหลียงกอบกิจ(ริชซี่)
โรงเรียนกรุงคริสเตียน
เข้าร่วมโครงการที่เมือง Henderson รัฐ Tennessee สหรัฐอเมริกา
โรงเรียน South Side High School
เดินทางเมือ 27 กรกฎาคม 2021

นักเรียนแลกเปลี่ยรุ่นล่าสุด น.ส.เกศินี ชัยประสิทธิ์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

น.ส.เกศินี ชัยประสิทธิ์กุล
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
เข้าร่วมโครงการที่เมือง Eloy รัฐ Arizona สหรัฐอเมริกา
โรงเรียน Prepcoolidge
เดินทางเมื่อ 17 ก.ค. 2021